Feriehjem - Fagforbundet

Teknisk Fagforening Oslo har 2 feriehjem.

Krøder`n ligger i Ørgenvika ca 15 minutter fra Noresund mot Gol. H-øya ligger i Oslofjorden.

Opprinnelig var det tre fagforeninger som eide feriehjem. Brenselssentralens arbeider- og funksjonærforening eide Jonsnesset. Parkvesenets arbeiderforening eide Krøder`n. Badefunksjonærenes personalforening eide H-øya.
Feriehjemmet fra Brenselssentralens arbeider og funksjonærforening ble solgt, og midlene brukt på feriehjemmet Krøder`n og H-øya.


Her er en liten gjennomgang av grunnen til at feriehjemmene nå tilhører Teknisk Fagforening Oslo.


Brenselssentralens arbeider- og funksjonærforening, Parkvesenets arbeiderforening og Badefunksjonærenes fagforening er sammenslått og ble Friområdenes fagforening. Dette gjaldt også eierskapet av feriehjemmene som fulgte med.


Friområdenes fagforening, Trafikketatens fagforening, Samferdselsetatens fagforening er sammenslått og ble Bymiljøetatens fagforening. Dette gjaldt også eierskapet av feriehjemmene som fulgte med


Bymiljøetatens fagforening, Veivesenets arbeiderforening, Vann- og avløpsetatens fagforening, Renovasjonsarbeidenes fagforening, Gravferdsetatens fagforening Oslo kommunale vågmannforening, Franzefoss fagforening er sammenslått og ble Teknisk Fagforening Oslo. Dermed eier vi nå feriehjemmene.

Feriehjemmet H-øya

Feriehjemmet er et flott tilbud til våre medlemmer. Ønsker du å leie hytte på feriehjemmet ta kontakt med feriehjemsstyret på e-post h-oya@fagforbundet006.no

Priser for leie 2019.

Hytte 1 og 2. Med sengeplass for 4 personer: 

Søndag til søndag 1600.- for medlemmer og 1900.- for øvrige leietakere. 

Fredag til søndag 800.- for medlemmer og 1100.- for øvrige leietakere. 

Hytte 3-4 og 5. Med sengeplass for 5 personer:

Søndag til søndag 1900.- for medlemmer og 2200.- for øvrige leietakere. 

Fredag til søndag 1000.- for medlemmer og 1300.- for øvrige leietakere. 

Innbetaling til konto 9001 21 67708 når leie er avtalt. 

Litt om feriehjemmet: 

Feriehjemmet har fulgt medlemmene gjennom flere organisasjnsendringer i Fagforbundet, den opprinnelige fagforeninga som oppretta feriehjemmet het Badefunksjonærenes fagforening. Feriehjemmet ble oppretta i 1947 da de lånte benger fra Kontoret for Park og Idrett til å frakte tyskerbrakker fra Hovedøya og ut til H-øya.

I dag er det 5 hytter som medlemmene kan leie på feriehjemmet.

Det er ikke innlagt strømme på feriehjemmet, men solsellepaneler slik at man har strøm til det mest nødvendige som mobiltelefonen sin.

Feriehjemmet har felles utedoer til alle utleieenhetene.