Feriehjem - Fagforbundet

Teknisk fagforening har 2 feriehjem.

Krøder`n ligger i Ørgenvika ca 15 minutter fra Noresund mot Gol. H-øya ligger i Oslofjorden.

Feriehjemmet H-øya

Feriehjemmet er et flott tilbud til våre medlemmer. Ønsker du å leie hytte på feriehjemmet ta kontakt med Johan Høntorp på telefon 483 09 558.

Feriehjemmet har fulgt medlemmene gjennom flere organisasjnsendringer i fagforbundet, den opprinnelige fagforeninga som oppretta feriehjemmet het Badefunksjonærenes fagforening. Feriehjemmet ble oppretta i 1947 da de lånte benger fra Kontoret for Park og Idrett til å frakte tyskerbrakker fra Hovedøya og ut til H-øya.

I dag er det 1 hovedhus og 5 hytter som medlemmene kan leie på feriehjemmet.

Hovedhuset har en grunflate på ca 100 kvadratmeter med fellesarealer og seks utleierom fordelt på 2 etager.

Det er ikke innlagt strømme på feriehjemmet, men solsellepaneler slik at man har strøm til det mest nødvendige.

Feriehjemmet har felles utedoer til alle utleieenhetene.

Feriehjemmet disponerer også noen båter.